Planina Galmus

Planina Galmus je severnou hranicou Volovských vrchov. Patrí do podcelku Hnilecké vrchy. Tak ako ďalšie územia tiahnúce sa severnou a východnou hranicou Volovských vrchov, je i Galmus vápencového pôvodu. Preto tu nájdeme i niekoľko krasových javov ako jaskyne či závrty. Planinu predeľuje Poráčská dolina na severnú časť a mohutnú Slovinskú skalu.

Galmus bol zaradený do sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000 ako najkomplexnejšie územie vo Volovských vrchoch. V rámci neho nájdeme dve rezervácie, a to NPR Galmuská tisina a PR Červené skaly. Viac o biotopoch a rastlinných druhoch, ktoré sú predmetom ochrany nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

pohľad na Galmus od obce Slovinky
výhľad z Bielej skaly

Najkrajšie výhľady na Galmuse ponúkajú vrchy Biela skala (926 m.n.m.) a planina Slovinská skala zavŕšená najvyšším vrchom Galmusu, Skalou (1014 m.n.m.). Tie z oboch strán tvoria akúsi vstupnú bránu do Poráčskej doliny.

Na vrch Biela skala vedú značené turistické chodníky zo Sloviniek a z Krompách, tiež zo vzdialenejších Spišských Vlách. Tie s Bielou skalou a Slovinkami spája žltá turistická značka. Z Krompách vedie na vrch zelená turistická značka.

prameň pod Bielou skalou


Na planinu Slovinskej skaly priamo nevedie žiaden značený turistický chodník. Je však ľahko prístupná zo sedla Suchinec, na ktoré vás zo Sloviniek dovedie zelená turistická značka. Planinou však k výhľadovej Skale vedie značenie, ktoré tu vyhotovili miestni.

kríž na vrchole Slovinskej skaly
tesne pod vrcholom Skaly


Klenotom Galmusu je nepochybne Poráčská dolina, ktorá spája obce Slovinky a Poráč. Tiahne sa pomedzi skalné bralá, ktoré na oboch stranách doliny patria do prírodnej rezervácie Červené skaly. Táto 390 ha rezervácia je v 5. stupni ochrany, nie je v nej teda možný pohyb mimo značeného turistického chodníka. Viac o PR Červené skaly nájdete na tomto odkaze.

záver Poráčskej doliny a obec Poráč
jaskyňa Homološova diera

Na Galmuse nájdeme i dva fragmenty karpatských pralesov. Sú to pralesový zvyšok Domková a prales Galmuská tisina. Viac info o týchto hodnotných lesoch čoskoro.