Starovodské jedliny

Územie európskeho významu Starovodské jedliny sa rozprestiera na severozápadnom svahu najvyššieho vrchu Volovských vrchov, Zlatého stola. Jej rozloha je 468,675 ha. Do Starovodských jedlín sa najľahšie dostanete z obce, ktorej poetický názov samy nesú, zo Starej Vody.

Predmetom ochrany sú pestré lesné spoločenstvá. Vďaka škále nadmorskej výšky rezervácie od 602 po 1290 m.n.m. sú to bukové, jedľovo-bukové, lipovo-javorové sutinové lesy a až po vrchol zlatého stola siahajúce smrekové lesy.

pohľad na východnú hranicu Starovodských jedlín pod Zlatým stolom


Hoc sú Starovodské jedliny druhovo i vekovo pestré, nie je problém tu nájsť jedle staršie ako 120 rokov. V lese sú ponechané vyschnuté či zlomené stojace stromy, ktoré prispievajú k pestrosti hniezdiacich vtákov, tiež množstvo ležiaceho mŕtveho dreva, ktoré je domovom mnohých vzácnych druhov hmyzu.

Viac info o tejto prírodnej rezervácii nájdete na tomto odkaze.