Folkmarská skala

Folkmarská skala je vrch vo Volovských vrchoch v podcelku Kojšovská hoľa. Vrchol a jeho okolie s rozlohou 136,768 ha patrí do sústavy chránených území európskeho významu projektu Natura 2000.

Folkmarská skala tvorí severovýchodnú hranicu Volovských vrchov, na ktorej sa dominantne vypína nad susedné hrebene. Svojim tvarom rozhodne patrí medzi ikony Volovských.Nad zmiešanými, no prevažne bukovými lesmi sa rozprestierajú na flóru bohaté horské lúky. Zo vzácnych druhov rastlín tu nájdete napríklad poniklec slovenský. Najvzácnejším úkazom je však asi jarabina spišská. Je to endemitný druh jarabiny, okrem Folkmarskej skaly ho teda nenájdeme nikde inde na svete. Viac o chránenom území Folmarská skala nájdete na stránke štátnej ochrany prírody.

Vrchol ponúka prekrásny výhľad na Volovské vrchy, pohorie Čierna hora s vrcholom Roháčka, za dobrých podmienok i na Tatry.Tak ako celé Volovské vrchy i Folkmarská skala v minulosti slúžila baníctvu. Cestou na vrchol môžete nájsť niekoľko príkladov pripomínajúcich tieto neľahké časy.

Vrchol Folkmarskej skaly je najľahšie prístupný z Folkmarského sedla, z ktorého vedie žltá turistická značka. Tá na vrchol vedie i z rodiska Juraja Jakubiska, dedinky Kojšov. Do vápencového oblúka uzatvárajúceho Volovské vrchy patria i susedné skalné bralá Turniská. Na túto obľúbenú lezeckú lokalitu vás privedie zelená turistická značka zo sedla Zemičky, nachádzajúceho sa pod Folkmarskou skalou.