Komentovaný turistický sprievod v Smolníckej osade

V nedeľu, 16.6. sme sa vybrali na komentovaný turistický sprievod lesmi v Smolníckej osade.

Porozprával nám o nich Jaroslav Kovalčík, miestny lesník, ktorý spolu so svojimi kolegami hospodária v týchto lesoch prírode blízkym spôsobom.

Tento les je výborným príkladom toho, že hospodáriť sa dá aj s citom a bez toho aby to bolo v krajine na prvý pohľad poznať.

Sprievod sme ukončili prechodom cez pralesový zvyšok Zbojnícka dolina. Ten je jedným z posledných zachovaných prírodných lesov vo Volovských vrchoch.