Náučný chodník Smolnícka osada

Odborné hospodárenie

Sú zdrojom čistého vzduchu, vody a nenahraditeľnej suroviny – dreva. Človekom využívané oddávna a napriek tomu málo docenené. Ich skutočnú a nespútanú podobu môžeme dnes vidieť len vzácne (najčastejšie v prírodných rezerváciách, kde človek ponechal prírodu, prírode). Avšak existujú lesy, ktoré sú pod neustálym vplyvom človeka.  Na prvý pohľad by ste ich nazvali prírodnými lesmi, ale ich statusom je les hospodársky. Hovoríme o lesoch, ktoré sa rozprestierajú vo Volovských vrchoch pod horou Kloptaň, na území lesného celku Smolnícka osada, kde hospodári človek a príroda spoločne.

Snežná jama na začiatku náučného chodníka

Lesníci v tejto oblasti, spočiatku Ing. Jozef Burgan, neskôr lesník Ladislav Alcnauer, ktorý začal prírode blízko hospodáriť na stovkách hektárov lesnej pôdy a dnes jeho nasledovník Jaroslav Kovalčík, umožňujú lesom vyvíjať sa pôsobením prírodných síl. Cieľom je aby sama príroda ukázala ako má les na danej pôde vyzerať a aké dreviny by tam mali rásť. Následne nastupuje lesný hospodár, ktorý vyberá a posudzuje či strom alebo malá skupina stromov splnili v lese svoj účel (stromy s cieľovou hrúbkou, stromy ponechané za účelom formovania následnej generácie, stromy zdravotne oslabené apod.). Takéto hospodárenie sa nazýva výberkové, od slova výber a jeho základnou filozofiou je pestovať stromy do cieľovej hrúbky a obnovovať lesy prirodzene bez odkrytia veľkých plôch lesnej pôdy.

Mohutná jedľa v hospodárskom lese v Smolníckej osade

Aby mohol lesník takto v lese hospodáriť potrebuje mať k dispozícií najmä:

-kvalitný lesný personál (aby ťažba prebehla profesionálne = šetrne)
-kvalitné lesné cesty, tým sa nemyslia odvozné cesty z asfaltu (pri lesných cestách platí, že čím viac lesných ciest tým je ťažba šetrnejšia a stav ciest priaznivejší)
-kvalitné ťažbové stroje (aby bola ťažba dreva bezpečná, šetrná k pôde, k lesným cestám a k vyťaženému drevu)

Výsledkom výberkového hospodárenia na Smolníckej osade sú lesy, kde sa na malej výmere striedajú rôzne druhy drevín (buk, jedľa, smrek, borovica, javor a iné), s rôznou hrúbkou a výškou a ich rôzne vekové štádia (od ročných semenáčikov až po takmer 200 ročné stromy). Miestny lesníci vybudovali pre verejnosť lesný náučný chodník v nenáročnom teréne a vhodný aj pre tých najmenších. Odporúčame Vám ho navštíviť.

V blízkosti náučného chodníka sa nachádza i pralesový zvyšok Zbojnícka dolina. Viac o tomto pralese…

[iframe src="https://mapy.hiking.sk/?x=20.80089&y=48.78481&ref=permalink"]

Autor: Miroslav Bača