Pralesový zvyšok Zbojnícka dolina

Pralesový zvyšok sa nachádza medzi obcami Mníšek nad Hnilcom a Smolnícka Huta, nad osadou Smolnícka Píla. Situovaný je v doline bočného prítoku Smolníckeho potoka pod vrchom Zbojnícka skala (1147 m n.m.). Rozpätie nadmorských výšok na lokalite je 580 -740 m. Rozloha tohto územia je 14 ha.

Na časti plochy pralesového zvyšku sa zachovali veľmi pekné extrémne kyslomilné bučiny s pestrým drevinovým zložením. Popri buku sa tu výraznejšie uplatňuje jedľa biela a na hrebienkoch dub zimný. Ďalej sa v prímesi vyskytuje aj smrek, borovica lesná, smrekovec opadavý, lipa malolistá, jarabina vtáčia, javor horský a brest horský.  Na ďalšej časti plochy sa nachádza pekná ukážka živnej jedľobučiny s množstvom hrubých stromov. Na lokalite je  tiež mnoho potôčikov a pramenísk.

Stopy po obhospodarovaní (staré pne) sú len pri doline, kde boli v minulosti vykonané zásahy charakteru účelového výberu.

Lokalita je v 1. stupni ochrany (z piatich možných), teda fakticky nepodlieha žiadnej ochrane. Vzhľadom na to, že je to jeden z mála zachovalých fragmentov prírodných lesov vo Volovských vrchoch, lokalita by si zaslúžila okamžitú ochranu.

Pralesný zvyšok Zbojnícka dolina bol zahrnutý do novej Prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska, ktorá nadobúda platnosť od 1. decembra 2021. Rozloha rezervácie bude 30.26 ha a bude v nej platiť 5. stupeň ochrany, čo je v praxi bezzásahový režim.

Priamo cez lokalitu neprechádza žiadny turistický chodník do blízkosti lokality sa však dá dostať modro značeným turistickým chodníkom zo Smolníckej Píly.

V okolí pralesového zvyšku sa nachádzajú hospodárske lesy obhospodarované prírode blízkym spôsobom hospodárenia. Práve na tomto území začal s týmto spôsobom jeden z priekopníkov prírode blízkeho hospodárenia na Slovensku, Ladislav Alcnauer.

[iframe src="https://mapy.hiking.sk/?x=20.82542&y=48.76941&ref=permalink"]

Zdroj: www.pralesy.sk