Pralesový zvyšok Kojšovská hoľa

Pralesový zvyšok pod Kojšovskou hoľou (1246 m n.m.) sa nachádza na jej severnom svahu, neďaleko červenej turistickej značky v smere do Kojšova. Jeho rozloha je 15 ha.

Ide o pekný pralesovitý zvyšok živných a kyslomilných jedľobučín v 5 a 6. lesnom vegetačnom stupni. Z drevín sa popri buku vyskytuje hlavne jedľa biela, smrek, javor horský, ojedinele aj jaseň štíhly, brest horský, javor mliečny a jarabina vtáčia. 

Lokalita je v 1. stupni ochrany (z piatich možných), teda fakticky nepodlieha žiadnej ochrane. Vzhľadom na to, že je to jeden z mála zachovalých fragmentov prírodných lesov vo Volovských vrchoch, lokalita by si zaslúžila okamžitú ochranu.
zdroj: www.pralesy.sk