Štôlňa Jozef

Štôlňa Jozef sa nachádza v Gelnici, v lokalite Turzov. Dĺžka tejto štôlne je okolo 1700 m. Už v roku 1765 sa uvádza štôlňa Jozef ako pomerne rozsiahle banské dielo. Presné datovanie zarazenia tejto dedičnej štôlne však nie je známe. Patrila medzi najvýnosnejšie medené bane v Rakúsko-Uhorsku. Baníctvo začalo v druhej polovici 19. storočia upadať, pravdepodobne bola v tomto období dedičná štôlňa Jozef úplne opustená.

portál štôlne Jozef
stará banská výdreva


Takmer po sto rokoch (r. 1952 – 1953) sa štôlňa Východoslovenským rudným prieskumom opätovne otvorila. V spomínanom období sa realizovali geologické prieskumné práce. Jej dnešná primárna funkcia je odvádzanie vody z vyšších horizontov Gelnickej žily. 

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola štôlňa Jozef otváraná za účelom prepojenia vetracím komínom s 3. hlbinným horizontom bane Krížová. Hĺbka veriaceho komína je približne 112 m.


V súčasnosti je štôlňa sprístupnená pre verejnosť. Je vysunutou expozíciou Baníckeho múzea v Gelnici. Momentálne je sprístupnený úsek dlhý niečo vyše 300 m od ústia štôlne. V ďalšej etape sa plánuje štôlňu sprístupniť po spomínaný vetrací komín vo vzdialenosti 515 m od ústia štôlne.

obyvateľ štôlne, podkovár veľký
záver sprístupnenej časti
vetrací komín

Prehliadku štôlne s banskou prilbou a svetlom si môžete rezervovať na stránke mesta.

<iframe src="https://www.freemap.sk/#map=17/48.858765/20.909611&layers=X" style="width: 640px; height: 480px; border: 0" allowfullscreen allow="fullscreen;geolocation"></iframe>