Tereziánska štôlňa


Tereziánska štôlňa sa nachádza nad obcou Smolník, pod vrchom Malá Hekerová. Dôvod jej vzniku je skutočne zaujímavý. V roku 1768 tu bola vybudovaná nádrž Úhorná. Voda z nej odvádzaná poháňala banské stroje nad Smolníkom. Toto technické riešenie však prinieslo jeden zásadný problém, a to nedostatok vody v doline. Banskí inžinieri sa rozhodli tento problém vyriešiť originálne, a to priechodovým kanálom, ktorým sa mala ťahať voda zo susednej doliny Bystrého potoka.


Raziť sa začal súčasne z oboch strán kopca. Po 26 rokoch razenia sa v roku 1794 baníci stretli. V mieste ich stretu má štôlňa výšku 6 metrov. Spád vody v štôlni je prirodzený, keďže jej ústie na strane Smolníka je o 15 metrov nižšie ako ústie v doline Bystrého potoka. V súčasnosti časť vody preteká po dne, časť potrubím, ktoré slúži ako zdroj vody pre obec. Štôlňa je domovom vzácnych druhov netopierov i salamandry škvrnitej.